Регіональний вимір досягнень та проблем громадянського суспільства

15 Грудня 2021

У червні – серпні 2021 року команда ГО “Точка доступу” долучилась до дослідження стану розвитку громадянського суспільства.

Дане дослідження проводилось за допомогою кількісних та якісних методів соціологічного дослідження стану розвитку громадянського суспільства. Під час дослідження було проведено анкетування, глибинні інтерв’ю та фокус-групи.

Важливо, що структуру респондентів складають представники та представниці громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та представники бізнесу, що дає можливість оцінити стан громадянського суспільства в Донецькій та Луганській областях комплексно, з урахуванням точок зору різних секторів.

Отриманні дані мають велике практичне значення, адже вони репрезентують реальний стан розвитку громадянського суспільства, його потреби та досягнення. Що може стати дороговказом подальшого розвитку останнього.